Kombinovani protetski radovi | Zubna tehnika Miščević | Implanti | Zubni implantati | Protetika

Zubna tehnika Miščević - Vinodolska 7, Banovo brdo, Beograd

Zubna tehnika Miščević | Kombinovani protetski radovi

Ova kategorija protetskih radova podrazumeva, kako joj i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade.
To podrazumeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi predeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom. Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit proteza.
Danas se u izradi kombinovanih radova mnogo više koriste atečmeni, koji su upravo i nastali iz potrebe da se sakriju vidljivi retencioni elementi parcijalne proteze (kukice), i tako poveća njena estetska vrednost. Atečmeni su polivalentni, precizni vezni elementi koji služe za spajanje fiksne i mobilne nadoknade. Sastoje se iz dva osnovna dela: patrice,primarnog ili muškog dela i matrice,sekundarnog ili ženskog dela. Ovi delovi se ugrađuju jedan u fiksni deo a drugi u mobilni deo nadoknade te se njihovim spajanjem dobija funkcionalna celina (kao driker na košulji).
U našoj laboratoriji izrađujemo krunice i mostove sa atečmenima kao delovima kombinovane protetske nadoknade. Postoje razne vrste atečmena: klizači, prečke..., ali im je uloga ista.

Atečmeni koje koristimo su:

  • CEKA ankeri
  • Bredent atecmeni

Zubna tehnika Miščević

Zlatna kartica zubnih tehničara Srbije | Protetika | Beograd

Fiksna protetika

Fiksna protetika | Beograd

Višedecenijsko iskustvo Laboratorije Miščević u izradi fiksnih protetskih nadoknada garantuje kvalitetan proizvod.
Svi radovi mogu biti izrađeni u materijalu po želji.

Fiksna protetika

Kombinovani protetski radovi

Kombinovani protetski radovi | Zubna tehnika | Beograd

Ova kategorija protetskih radova podrazumeva, kako joj i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade.
To podrazumeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi predeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom.

Kombinovani radovi

Implantati

Zubni implantati | Zubna tehnika | Beograd

Zubni implanti ili implantati su cilindrični šrafovi koji se ugrađuju u kost vilice i koriste se kao zamena za prirodni koren zuba. Izrađuju se od titanijuma.

Implantati
Straumann | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Shofu | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Nobel Biocare | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Ivoclar Vivadent | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Scheu | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Bego | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Bredent | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Dentaurum | Zubna tehnika, protetika, implanti | Miščević Estetska i plastična hirurgija Beograd Poliklinika Beograd, Srbija